Close

Personeelsselectie

Werkgevers zijn veel tijd kwijt aan het selecteren van goed personeel. Niet alleen wanneer er een krapte is op de arbeidsmarkt maar ook wanneer er veel kandidaten reageren op een vacature blijkt het lastig om juist de goede persoon te selecteren. Wat zeggen diploma’s, persoonlijkheid, interesses en ervaring over de mate van geschiktheid binnen een bepaald team.

Short Excerpt

Ergoselect Zuidas kan een voorselectie maken uit de sollicitanten zodat u met een door ons opgesteld profiel van een aantal kandidaten met slechts een paar gesprekken de juiste keuze kunt maken.

Ergoselect Zuidas doet de brievenselectie en spreekt met potentieel geschikte kandidaten. Hierbij wordt een Quick Psychological Scan afgenomen. Op basis hiervan wordt een kort en helder profiel van de kandidaat gemaakt, dat de werkgever kan gebruiken bij het interview. De Quick Psychological Scan kan eventueel uitgebreid worden met testen voor competenties die van belang zijn voor de functie.

Indien gewenst kan Ergoselect Zuidas bij leidinggevende functies een assessment uitvoeren voordat er een besluit tot aanstelling wordt genomen en/of de aandachtspunten vaststellen waarop gelet moet worden in de beginperiode.


Wilt u meer weten over Ergoselect Zuidas of gewoon uw situatie bespreken? Bel ons op 020-4890053

Short Excerpt