Close

Verandermanagement

is gericht op het zo soepel mogelijk laten verlopen van grote veranderingen binnen organisaties.

Verandermanagement houdt zich bezig met alle aspecten die een rol spelen bij het veranderen van organisatiestructuur, -werkwijze en -cultuur. Mensen hebben vaak weerstand tegen veranderingen. Daarom is het belangrijk dat er sprake is van een goede communicatie. Niet alleen in de vorm van de mededeling hoe het voortaan moet gebeuren maar vooral ook luisteren naar de ervaringen op de werkvloer. Dit voorkomt dat medewerkers de veranderingen als bedreigend gaan zien en daardoor processen gaan traineren. Een onderdeel van de voorbereiding op een verandertraject kan screening van personeel zijn op groeps- en individueel niveau. Hierdoor ontstaat inzicht in de sterke en zwakke kanten van een team. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de stimulerende en blokkerende factoren. Een goede voorbereiding op het verandertraject is dus essentieel; hoe groter het draagvlak van de medewerkers, hoe beter de verandering zal verlopen.