Close

Het Team

Maak kennis met het Ergoselect-teamDrs. E. van der Oord
REGISTERPSYCHOLOOG GZ/A&O, NIP EN EUROPSYCHOLOOG

Drs. E. van der Oord is zijn loopbaan begonnen in 1969 als freelance psycholoog werving en selectie. Tussen 1972 en 1974 is hij verantwoordelijk geweest voor de selectie van gevangenispersoneel bij het CWOI in Den Haag. In 1975 is het bureau in Amsterdam geopend, met als werkzaamheden personeelsselectie en beroepskeuze. In de periode 1975 tot 1982 zijn tevens onderwijstaken vervuld bij diverse hbo-instellingen. Vanaf 1982 zijn de taken binnen het bureau uitgebreid met het onderzoek en de behandeling van leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. In 1987 is het bureau in Vaals geopend; in 1995 het bureau in Utrecht; In 2015 het bureau in Hilversum. Drs E. van der Oord is ingeschreven in het BIG register. Daarnaast is hij sinds 1972 lid van het NIP en sinds 2012 registerpsycholoog Arbeid & Organisatie en registerpsycholoog GZ van het NIP. Sinds 2014 staat hij ingeschreven in het kwaliteitsregister van Europsycholoog van het NIP. Na de BIG registratie zijn tevens onderzoek en behandeling van ernstige DSM IV gerelateerde stoornissen aangeboden aan jeugdige en volwassen cliënten.                                                In 2018 is Ergoselect Zuidas operationeel geworden.Karin Stokkermans

Even voorstellen.

Mijn naam is Karin Stokkermans en ik ben als psycholoog sinds een aantal jaren verbonden met Ergoselect.

Naast het doen van diagnostisch onderzoek heb ik ook ervaring met coaching van individuen en teams binnen verschillende bedrijven. Hierbij kwamen zaken als conflictbemiddeling, omgaan met reorganisaties, burn-out, bevordering van communicatie en vertrouwens issues aan bod.

Mijn ervaring is wanneer er sprake is van problemen op de werkvloer het belangrijk is dat er gekeken wordt naar alle aspecten bij de betrokkenen. Bijvoorbeeld ook de thuissituatie, persoonlijkheid en wijze van communicatie. Wanneer mensen inzicht hebben in de eigen beweegredenen en die van de ander (de organisatie, de manager, de collega) is het mogelijk om in overleg tot een oplossing te komen.

Het geeft mij veel energie om te ervaren dat mensen in staat zijn om vaste gedachtepatronen los te laten en open te staan voor andere inzichten en mogelijkheden. Dit helpt om te groeien en om meer begrip en verbondenheid te krijgen met anderen, bijvoorbeeld collega’s.Corné van Ginkel

Corné is na zijn stage bij Ergoselect Amsterdam aan de slag gegaan als psycholoog. Hij heeft de studie psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gedaan en heeft zich daarbij met name gericht op de klinische ontwikkelingspsychologie.

Dit wil zeggen dat zijn interesse vooral ligt in de kinder- en jeugdpsychologie.

  Corné zal met name te vinden zijn op locatie Amsterdam, en zal daarnaast soms in Vaals werkzaam zijn. Hij houdt zich met name bezig met onderzoek, diagnostiek en begeleiding bij leerstoornissen (dyslexie, dyscaclulie), gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD) en stemmingsstoornissen (angst, dysthymie).

Daarnaast voert hij intelligentieonderzoek en beroepskeuzeonderzoek uit en geeft hij studie/huiswerkbegeleiding. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij hem terecht.