Close

Coaching

Coachen is een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden. Dit gebeurt onder leiding van een coach. De coach ondesteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Dit houdt in dat de coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen ervan.

LEES VERDER

Personeelsselectie

Werkgevers zijn veel tijd kwijt aan het selecteren van goed personeel. Niet alleen wanneer er een krapte is op de arbeidsmarkt maar ook wanneer er veel kandidaten reageren op een vacature blijkt het lastig om juist de goede persoon te selecteren. Wat zeggen diploma’s, persoonlijkheid, interesses en ervaring over de mate van geschiktheid binnen een bepaald team.

LEES VERDER

Verandermanagement

Verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie.

LEES VERDER

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling is het planmatig en systematsch afstemmen van de behoeften en mogelijkheden van een organisatie, resulterend in een individuele loopbaanplanning en daaruit voortvloeiende concrete maatregelen en acties.

LEES VERDER

Sterkte / Zwakte analyse

Een goed middel om een eerste beeld te krijgen van de locatie waar het verandertrajet plaatsvindt, is het uitvoeren van een sterkte / zwakte- analyse. Hiermee brengt u de sterke en zwakke punten in beeld, evenals de kansen en bedreigingen. Neem de tijd om dit uit te voeren, maar houd de uitkomsten kort en bondig in het bijgevoegde format.

LEES VERDER

Burn-out

is een fysiologische aandoening waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.

LEES VERDER

Onze dienstverlening beslaat het volledige gebied van HRM

Mocht u nog vragen hebben?

Stuur ons dan een mail of bel ons op het informatienummer   

020-4890053.

CONTACT ONS

Leer meer over ons

Ergoselect is opgericht in 1975.

Wij zijn begonnen met personeelsselectie en beroepskeuze, enkele jaren later gevolgd door loopbaanontwikkeling en schoolkeuze. Vanaf 1982 worden in onze praktijk ook leer- en ontwikkelingsstoornissen onderzocht en behandeld.

In 2018 wordt Ergoselect Zuidas operationeel en hier kunnen wij hulp bieden bij de volgende aandachtspunten binnen uw organisatie.


1 coaching

2 werving en selectie

3 loopbaanontwikkeling

4 sterkte/zwakte-analyse

5 burn-out

6 verandermanagement


LEES VERDER